šŸ”Ž Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

In het snel veranderende zorglandschap en door de toenemende zorgvraag is het een uitdaging om de juiste zorg op de juiste plek te verlenen. Het is onze ambitie om in de huisartsenpraktijk kwalitatief goede zorg te blijven leveren aan onze patiƫnten. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten van doktersassistentes, praktijkondersteuners en huisartsen bieden we deze zorg. Door gebruik te maken van modernisering en het patiƫntenportaal houden we de zorg up-to-date en behouden we de mogelijkheid tot laagdrempelig contact.


Visie

Wij staan voor een goed bereikbare huisartsenpraktijk, waar patiƫnten een vaste huisarts hebben die wordt ondersteund door een hecht team, met doktersassistentes en praktijkondersteuners die opgeleid zijn om onder supervisie van de huisarts te werken. Wij staan tevens voor kwalitatief goede zorg en hebben ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij leveren persoonlijke en betrokken zorg vanuit een huisartsenpraktijk waar met plezier wordt gewerkt en waar goede contacten worden onderhouden met andere zorgverleners uit eerste en tweede lijn.


Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij jouw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij jouw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en thuiszorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en als je daar toestemming voor hebt gegeven. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Na deze termijn (20 jaar na overlijden volgens de wet) zullen wij jouw gegevens verwijderen.